Edit product

$3+

Уча стихове за България умно, бързо и лесно

Текстовете на най-известните български стихове и песни могат лесно да се научат, когато станат част от интересна игра на думи. Решаването на кръстословици е любима игра за децата и с нейна помощ те лесно могат да запомнят текстовете. Освен това, търсенето и припомнянето на думи неизменно включва наблюдение върху словосъчетания, осмисляне на замисъла на автора, откриване на синоними и т.н. Наблюденията върху родния език са важна част от неговото активно усвояване. 

15 кръстословици за откриване на липсващи думи по известно българско стихотворение или песен.

В приложение ще намерите пълните текстове на 15-те произведения, по които са създадени кръстословиците.

  • Това е едно ценно, интересно и много полезно помагало за учениците в начален етап, които изучават наизуст стихове и песни за България и родния език. С помощта на кръстословиците, те ще се поразровят в света на думите и мерената реч.
  • Size2.65 MB
  • Length37 pages

Checkout

Уча стихове за България умно, бързо и лесно

Enter your info to complete your purchase

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

You'll be charged US$3.

Your purchase was successful!

We charged your card and sent you a receipt

Summary

    Good news! Since you already have a Gumroad account, it's also been added to your library.

    Powered by Gumroad