Profile PictureZnamogika

Уча стихове за България умно, бързо и лесно

$3+
Znamogika

Текстовете на най-известните български стихове и песни могат лесно да се научат, когато станат част от интересна игра на думи. Решаването на кръстословици е любима игра за децата и с нейна помощ те лесно могат да запомнят текстовете. Освен това, търсенето и припомнянето на думи неизменно включва наблюдение върху словосъчетания, осмисляне на замисъла на автора, откриване на синоними и т.н. Наблюденията върху родния език са важна част от неговото активно усвояване. 

15 кръстословици за откриване на липсващи думи по известно българско стихотворение или песен.

В приложение ще намерите пълните текстове на 15-те произведения, по които са създадени кръстословиците.

$
Add to cart

Това е едно ценно, интересно и много полезно помагало за учениците в начален етап, които изучават наизуст стихове и песни за България и родния език. С помощта на кръстословиците, те ще се поразровят в света на думите и мерената реч.

Size
2.65 MB
Length
37 pages
$3+

Уча стихове за България умно, бързо и лесно

Add to cart